Zawody spławikowe im. Michała Kniażewskiego - Benianinówka