SKŁADKI CZŁONKOWSKIE NA 2022 ROK

Witam Koleżanki i Kolegów chciałbym poinformować, że składki na 2022 rok uległy zmianie i wynoszą:

1.

Składka członkowska

  100,- 

2.

Składka członkowska ulgowa 50%

1) młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat,

2) członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW

3) mężczyźni od 65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu     

    członkowskiego powyżej 10 lat,

4) kobiety od 60 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu    

    członkowskiego powyżej 10 lat

  50,-

3.

Składka członkowska ulgowa 75%

1) członkowie uczestnicy do lat 16

2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami

  25,-

4.

Legitymacja członkowska

  5,-

WYSOKOŚĆ SKŁADEK NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD I OPŁAT W 2022 R.

Wody nizinne – bez wód górskich

 niepełna

180 zł

ULGA I**- 50%:

  • młodzież szkolna i studenci w wieku17-24 lata,
  • kobiety od 60 roku życia***
  • mężczyźni od 65 roku życia***
  • współmałżonek****,
  • odznaczeni Srebrną i Złotą Odznaką PZW,
  • osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (posiadające legitymację lub orzeczenie dokumentujące stopień niepełnosprawności).*****

 

 

 

 

 

 

90 zł (wody nizinne bez wód górskich - ulgowa niepełna)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ULGA II-75%:

  • członek uczestnik do 16 lat***
  • odznaczeni Odznaką PZW    
  • Złotą z Wieńcami

45 zł (wody nizinne bez wód górskich - ulgowa niepełna)

 

 

 

SKŁADKI UZUPEŁNIAJĄCE do składek rocznych na wody nizinne

 

 

Górskie: pełna, ulg.- 50%, ulg.- 75%

  50 zł                      25 zł                          12 zł