UWAGA!! PONOWNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO- WYBORCZE

W związku z złamaniem zapisów Ordynacji Wyborczej dla Kół  OM PZW w Warszawie ( Zarządzenie Pełnomocnika  ZG PZW p.o. ZOP PZW w Warszawie nr 36/2021 ) zostało uniewaznione w całości Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo - Wyborcze.

W związku z tym zarząd koła zwołuje ponownie Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze na dzień 27.12.2021.

W następnym komunikacie podamy szczegóły.

Zarząd Koła